فروش 40 میلیارد دلار اپلیکیشن و بازی موبایل در نیمه نخست 2019