استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی / پیش بینی سرطان سینه و تشخیص ضربان نامنظم قلب