تعداد گیمرهای جهان به 2.4 میلیارد نفر میرسد / 148 میلیارد دلار درآمد صنعت گیم و بازی سازی در 2019