رقابت مایکروسافت و آمازون برای انعقاد قرار داد 10 میلیارد دلاری با پنتاگون