ژاپن خرید از هوآوی و زد-تی-ای را ممنوع می‌کند / شرکت های چینی تحت فشار آمریکا و متحدانش