هزینه هفتاد هزار دلاری گیمر ژاپنی برای یک بازی موبایل