۶۰ درصد زنان در روز مشغول اپلیکیشن‌های بازی موبایل هستند